Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

- u Slovačkoj: članci od 37. do 37.e Zakona br. 97/1963 o privatnom međunarodnom pravu i povezani Poslovnik.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

- u Slovačkoj okresný súd.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

- u Slovačkoj okresný súd.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

- u Slovačkoj dovolanie.

Posljednji put ažurirano: 01/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.