Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Španjolskoj, prvostupanjskom sudu (Juzgado de Primera Instancia).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Španjolskoj, pokrajinskom sudu (Audiencia Provincial).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Španjolskoj, kao žalba u kasacijskom postupku.

Posljednji put ažurirano: 15/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.