Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 44/2001

Opće informacije

Uredba Vijeća (EZ) br 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima primjenjuje se na sve države članice Europske unije uključujući Dansku, koja je s Europskom zajednicom sklopila paralelni sporazum o Uredbi 44/2001 (Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima). Taj je sporazum stupio na snagu 1. srpnja 2007.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev se podnosi sudu ili nadležnom tijelu koje je odredila država članica u skladu s člankom 39. Uredbe. Žalbu na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti treba uputiti sudu koji je odredila država članica u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 44. Uredbe.

Uredba (EZ) br. 44/2001 zamijenjena je Uredbom (EU) br. 1215/2012 (Uredba Bruxelles I. (preinačena)) 10. siječnja 2015. Nova se Uredba primjenjuje samo na sudske postupke koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene na dan ili nakon 10. siječnja 2015. Uredba (EZ) br. 44/2001 i dalje se primjenjuje na sudske odluke donesene u sudskim postupcima koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene prije 10. siječnja 2015., a koje su obuhvaćene područjem primjene te Uredbe.

Uredba br. 1215/2012 primjenjuje se na Dansku u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Potrebne su zakonodavne izmjene u Danskoj stupile na snagu 1. lipnja 2013.

Uredbom su predviđena dva obrasca.

Obavijesti država članica iz članaka 75. i 76. Uredbe br. 1215/2012 dostupne su ovdje.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Praktični vodič - Nadležnost i mjerodavno pravo u međunarodnim potrošačkim ugovorima

Praktični vodič - Nadležnost i mjerodavno pravo u međunarodnim sporovima zaposlenika i poslodavaca

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 18/03/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.