Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I.

Az 44/2001/EK rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

Általános információk

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet valamennyi uniós tagállamra vonatkozik, ideértve Dániát is, amely párhuzamos megállapodást kötött az Európai Közösséggel a 44/2001/EK rendeletről (Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról). Ez a megállapodás 2007. július 1-jén lépett hatályba.

A valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás előírása nélkül elismerik.

Valamely tagállamban hozott és ebben az államban végrehajtható határozatot más tagállamban akkor hajtanak végre, ha azt bármely érdekelt fél kérelmére ott végrehajthatónak nyilvánították. A kérelmet a tagállam által a rendelet 39. cikke értelmében megjelölt bírósághoz vagy illetékes hatósághoz kell benyújtani. A végrehajthatóvá nyilvánításra irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést a tagállam által a rendelet 43. cikke (2) bekezdése és 44. cikke értelmében megjelölt bírósághoz kell benyújtani.

A 44/2001/EK rendeletet 2015. január 10-től felváltotta az 1215/2012/EU rendelet (a Brüsszel I. rendelet (átdolgozás)). Ez az új rendelet kizárólag a 2015. január 10. napján vagy azt követően indított eljárásokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napon vagy azt követően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napon vagy azt követően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre alkalmazandó. Továbbra is a 44/2001/EK rendelet alkalmazandó azokra a 2015. január 10. előtt indított eljárásokban hozott határozatokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napot megelőzően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napot megelőzően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre, amelyek a korábbi rendelet hatálya alá tartoznak.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodás alapján az 1215/2012/EU rendelet Dániában alkalmazandó. A szükséges jogszabályi módosítások 2013. június 1-jén hatályba léptek Dániában.

A rendelet két formanyomtatványról rendelkezik.

Az 1215/2012/EU rendelet 75. és 76. cikke értelmében a tagállamok által küldött értesítések itt találhatóak.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó linkek

Gyakorlati útmutató - Joghatóság és alkalmazandó jog a nemzetközi fogyasztói szerződések esetében

Gyakorlati útmutató - Joghatóság és alkalmazandó jog a munkáltatók és a munkavállalók közötti nemzetközi jogvitákban

ARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (Brüsszel I. rendelet)


*kötelező választás
Utolsó frissítés: 18/03/2022

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.