Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Austrijoje: Teismo jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 99 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Austrijoje: Bezirksgericht.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Austrijoje: Bezirksgericht.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Austrijoje: Revisionsrekurs.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.