Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


*būtina nurodyti

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Bulgarijos teismai ir kitos institucijos turi tarptautinę jurisdikciją, kai ieškovas ar pareiškėjas yra Bulgarijos pilietis arba Bulgarijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (Civilinio proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Prašymas paskelbti teismo sprendimą ar kitą aktą, išleistą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, vykdytinu paduotinas apygardos teismui (okrazhen sad) (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Įsakymas gali būti apskundžiamas Sofijos apeliaciniam teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, pirmas sakinys).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Sofijos apeliacinio teismo sprendimas gali būti apskundžiamas Aukščiausiajam kasacijos teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, antras sakinys).

Paskutinis naujinimas: 26/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.