Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


*būtina nurodyti

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Įstatymo dėl įstatymų kolizijos su kitų šalių nuostatomis sprendimo tam tikrų rūšių santykiuose 54 straipsnis (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Savivaldybių teismai (Općinski sudovi) civilinėse bylose ir Zagrebo municipalinis civilinis teismas (Općinski građanski sud u Zagrebu) komercinėse bylose;

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Civilinėse bylose apeliacijas galima pateikti kompetentingiems šalies teismams (županijski sudovi; vnsk. županijski sud) per kompetentingus savivaldybių teismus; komercinėse bylose apeliacijas reikia pateikti Kroatijos Respublikos aukštajam komerciniam teismui (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) per kompetentingus komercinius teismus.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliaciją reikia pateikti Kroatijos Respublikos Aukščiausiajam Teismui (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Paskutinis naujinimas: 14/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.