Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Suomija

Turinį pateikė
Suomija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Suomijoje: Teismo proceso kodekso 10 skyriaus 18 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 dalys

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Suomijoje: apygardos teismas (käräjäoikeus)

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Suomijoje: apeliacinis teismas (hovioikeus)

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Suomijoje: skundas Aukščiausiajam teismui (korkeinoikeus)

Paskutinis naujinimas: 19/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.