Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Prancūzijoje: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Prancūzijoje:

a) teismo tribunal judiciaire kanceliarijos direktorius,

b) kai nagrinėjami prašymai dėl autentiškų notarinių dokumentų pripažinimo vykdytinais – notarų rūmų pirmininkas arba, jei jo nėra arba jis negali eiti pareigų, – jo pavaduotojas, kuriuo paskiriamas vienas iš notarų rūmų narių.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Prancūzijoje:

a) cour d’appel dėl sprendimo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu,

b) teismo tribunal judiciaire pirmininkas dėl sprendimo nepaskelbti teismo sprendimo vykdytinu.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Prancūzijoje, kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.