Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


*būtina nurodyti

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Vengrijoje – 1979 m. Įstatyminio dekreto Nr. 13 dėl tarptautinės privatinės teisės 57 straipsnis (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Vengrijoje – apylinkės teismas, veikiantis kompetentingo apygardos teismo veiklos teritorijoje (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Vengrijoje – apygardos teismai (törvényszék), Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Vengrijoje – prašymas peržiūrėti teismo sprendimą (felülvizsgálati kérelem).

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.