Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Italija

Turinį pateikė
Italija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Italijoje: 1995 m. gegužės 31 d. 218 įstatymo 3 ir 4 straipsniai

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Italijoje: Corte d'appello.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Italijoje: corte d'appello.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Italijoje: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 08/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.