Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Lietuvoje: Civilinio proceso kodekso 31 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Lietuvoje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.