Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Nyderlanduose, voorzieningenrechter van de rechtbank.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Nyderlanduose:

a) atsakovui: apylinkės teismas (nyd. rechtbank).

b) ieškovui: apeliacinis teismas (nyd. gerechtshof).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Nyderlanduose: Aukščiausiasis Teismas (nyd. Hoge Raad)

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.