Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Portugalijoje taikytinos nuostatos:

– Civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil) 63 straipsnio 1 dalis, jeigu pagal ją galima pagrįsti ekstrateritorinę jurisdikciją, pavyzdžiui, teismas filialo, agentūros, biuro, delegacijos arba atstovybės buveinės vietoje (jeigu ta vieta yra Portugalijoje), kai prašymas teikiamas dėl įteikimo buveinei, ir

– Darbo proceso kodekso (Código de Processo de Trabalho) 10 straipsnis, jeigu pagal jį galima pagrįsti ekstrateritorinę jurisdikciją, pavyzdžiui, pareiškėjo gyvenamosios vietos teismas bylos, kurią darbuotojas iškelia darbdaviui dėl darbo sutarties, atveju.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Portugalijoje – apylinkės teismas (Tribunal de Comarca).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Portugalijoje – apeliacinis teismas (Tribunal de Relação).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Portugalijoje – apeliacinis skundas dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 07/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.