Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


*būtina nurodyti

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Nacionalinės jurisdikcijos normos pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį yra šios:

Rumunijoje: Įstatymo Nr. 134/2010 dėl Civilinio proceso kodekso VII knygos „Tarptautinis civilinis procesas“ I antraštinės dalies „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“ 1066–1082 straipsniai

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Rumunijoje – apygardos teismas (tribunal) (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtinamas Nepaprastasis vyriausybės potvarkis Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, būtinų Bendrijos reglamentams taikyti nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, su pakeitimais, I2 straipsnio 1 straipsnio 1 dalis); Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Rumunijoje – apeliacinis teismas (Curtea de apel) (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis).

Paskutinis naujinimas: 14/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.