Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Belgija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Nėra

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Belgijoje – tribunal de première instance.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Belgijoje:

a) jeigu apeliacinį skundą paduoda atsakovas – tribunal de première instance, rechtbank van eerste aanleg arba erstinstanzliches Gericht;

b) jeigu apeliacinį skundą paduoda ieškovas: Cour d’appel arba hof van beroep.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Belgijoje – kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Bulgarija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Bulgarijos teismai ir kitos institucijos turi tarptautinę jurisdikciją, kai ieškovas ar pareiškėjas yra Bulgarijos pilietis arba Bulgarijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (Civilinio proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Prašymas paskelbti teismo sprendimą ar kitą aktą, išleistą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, vykdytinu paduotinas apygardos teismui (okrazhen sad) (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Įsakymas gali būti apskundžiamas Sofijos apeliaciniam teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, pirmas sakinys).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Sofijos apeliacinio teismo sprendimas gali būti apskundžiamas Aukščiausiajam kasacijos teismui (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalis, antras sakinys).

Paskutinis naujinimas: 18/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Čekija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Čekijoje: Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 86 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Čekijoje – peržiūrėjimas apeliacine tvarka (dovolání), skundas dėl panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) ir skundas dėl bylos atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení)

Paskutinis naujinimas: 14/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Danija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Danijoje: Teisingumo vykdymo įstatymo (lov om rettens pleje) 246 straipsnio 2 ir 3 dalys.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Danijoje, "byret"

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Danijoje, "landsret"

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Danijoje, apeliacinis skundas "Højesteret" gavus "Procesbevillingsnævnet" leidimą

Paskutinis naujinimas: 27/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Vokietija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 23 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Vokietijoje:

a)  Landgericht teismo rūmams pirmininkaujantis teisėjas;

b)  (Notar) notaras skelbiant autentišką dokumentą vykdytinu.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Vokietijos Federacinėje Respublikoje: Oberlandesgericht.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Vokietijoje: Rechtsbeschwerde.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Estija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 86 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Apylinkės teismai

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Apygardos teismai

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliaciniai skundai Aukščiausiajam Teismui

Adresas: Lossi 17

Miestas: Tartu

Pašto kodas: 50093

Tel. +372 730 9002

Faksas +372 730 9003

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@riigikohus.ee

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.riigikohus.ee

Paskutinis naujinimas: 06/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Airija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Airijoje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Airijoje metu.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Airijoje: High Court.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Airijoje: High Court.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo Supreme Court.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Graikija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Graikijoje: Civilinio proceso kodekso (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 40 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Graikijoje: Μονομελές Πρωτοδικείο.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Graikijoje: Εφετείο.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Graikijoje: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Ispanija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Netaikoma

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Ispanijoje: Juzgado de Primera Instancia.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Ispanijoje: Audiencia Provincial.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Ispanijoje: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 07/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Prancūzija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Prancūzijoje: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Prancūzijoje:

a)         tribunal de grande instance pirmininkaujantis teisėjas

b)         chambre départementale des notaires pirmininkas tuo atveju, kai yra nagrinėjami prašymai dėl autentiškų notarinių dokumentų pripažinimo vykdytinais.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Prancūzijoje:

a)         cour d’appel dėl sprendimų, susijusių su prašymų priėmimu

b)         tribunal de grande instance pirmininkaujantis teisėjas dėl sprendimų, susijusių su prašymų atmetimu.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Prancūzijoje, kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 13/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Kroatija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Įstatymo dėl įstatymų kolizijos su kitų šalių nuostatomis sprendimo tam tikrų rūšių santykiuose 54 straipsnis (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Savivaldybių teismai (Općinski sudovi) civilinėse bylose ir Zagrebo municipalinis civilinis teismas (Općinski građanski sud u Zagrebu) komercinėse bylose;

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Civilinėse bylose apeliacijas galima pateikti kompetentingiems šalies teismams (županijski sudovi; vnsk. županijski sud) per kompetentingus savivaldybių teismus; komercinėse bylose apeliacijas reikia pateikti Kroatijos Respublikos aukštajam komerciniam teismui (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) per kompetentingus komercinius teismus.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliaciją reikia pateikti Kroatijos Respublikos Aukščiausiajam Teismui (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Paskutinis naujinimas: 26/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Italija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Italijoje: 1995 m. gegužės 31 d. 218 įstatymo 3 ir 4 straipsniai

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Italijoje: Corte d'appello.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Italijoje: corte d'appello.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Italijoje: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 07/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Kipras

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Kipre – Teismų įstatymo (1960 m. Įstatymo Nr. 14) su pakeitimais 21 straipsnio 2 dalis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Kipre – apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio) arba, jei teismo sprendimas susijęs su išlaikymo prievolėmis, šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Kipre – apylinkės teismas (Eparchiakó Dikastírio) arba, jei teismo sprendimas susijęs su išlaikymo prievolėmis, šeimos teismas (Oikogeneiakó Dikastírio).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Kipre apeliacinį skundą galima pateikti administraciniam teismui (Dioikitikó Dikastírio).

Paskutinis naujinimas: 25/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Latvija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Latvijoje: Civilinio proceso įstatymo (Civilprocesa likums) 27 skirsnis ir 28 skirsnio 3, 5, 6 ir 9 dalys.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Latvijoje, rajona (pilsētas) tiesa.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Latvijoje, Apgabaltiesa.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Latvijoje, apeliacinis skundas Augstākā tiesa.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Lietuva

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Lietuvoje: Civilinio proceso kodekso 31 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Lietuvoje, Lietuvos apeliacinis teismas.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Lietuvoje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Paskutinis naujinimas: 21/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Liuksemburgas

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Liuksemburge: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Liuksemburge: tribunal d'arrondissement pirmininkaujantis teisėjas.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Liuksemburge: Cour supérieure de Justice, posėdžiaujantis kaip civilinis apeliacinis teismas.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Liuksemburge: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 24/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Vengrija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Vengrijoje – 1979 m. Įstatyminio dekreto Nr. 13 dėl tarptautinės privatinės teisės 57 straipsnis (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Vengrijoje – apylinkės teismas, veikiantis kompetentingo apygardos teismo veiklos teritorijoje (törvényszék székhelyén működő járásbíróság), o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Vengrijoje – apygardos teismai (törvényszék), Budapešte – Budapešto sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Vengrijoje – prašymas peržiūrėti teismo sprendimą (felülvizsgálati kérelem).

Paskutinis naujinimas: 16/10/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Malta

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Maltoje: Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 742, 743 ir 744 straipsniai – 12 skyrius, ir Prekybos kodekso 549 straipsnis – 13 skyrius.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Maltoje – „prim“ Awla tal-Qorti Ċivili [Civilinių bylų teismo pirmieji rūmai] arba Qorti talMaġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha [aukštesnės jurisdikcijos Goco magistratų teismas], o teismo sprendimus administruoja Reġistratur tal-Qorti [teismo kancleris], kai perduoda Ministru responsabbli għallĠustizzja [teisingumo ministras].

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Apeliacinis teismas – Organizavimo ir civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, taikoma apeliaciniams skundams – 12 skyrius.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Maltoje nėra galimybės pateikti tolesnį skundą kitiems teismams;

– sprendimų dėl išlaikymo atveju – apeliacinis teismas, kaip nustatyta pagal apeliaciniams skundams taikomą Organizavimo ir civilinio proceso kodekso procedūrą – 12 skyrius.

Paskutinis naujinimas: 27/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Nyderlandai

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Nyderlanduose, voorzieningenrechter van de rechtbank.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Nyderlanduose:

a) atsakovui: arrodissementsrechtbank

b) ieškovui: gerechtshof.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Nyderlanduose: kasacinis skundas.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Austrija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Austrijoje: Teismo jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 99 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Austrijoje: Bezirksgericht.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Austrijoje: Bezirksgericht.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Austrijoje: Revisionsrekurs.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Lenkija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Civilinio proceso kodekso 1103 ir 1110 straipsniai (Kodeks postępowania cywilnego)

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Sąd Okręgowy

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Sąd Apelacyjn

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

kasacinis skundas, pateikiamas Sąd Najwyższy

Paskutinis naujinimas: 13/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Portugalija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Portugalijoje taikytinos nuostatos:

– Civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil) 63 straipsnio 1 dalis, jeigu pagal ją galima pagrįsti ekstrateritorinę jurisdikciją, pavyzdžiui, teismas filialo, agentūros, biuro, delegacijos arba atstovybės buveinės vietoje (jeigu ta vieta yra Portugalijoje), kai prašymas teikiamas dėl įteikimo buveinei, ir

– Darbo proceso kodekso (Código de Processo de Trabalho) 10 straipsnis, jeigu pagal jį galima pagrįsti ekstrateritorinę jurisdikciją, pavyzdžiui, pareiškėjo gyvenamosios vietos teismas bylos, kurią darbuotojas iškelia darbdaviui dėl darbo sutarties, atveju.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Portugalijoje – apylinkės teismas (Tribunal de Comarca).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Portugalijoje – apeliacinis teismas (Tribunal de Relação).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Portugalijoje – apeliacinis skundas dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Rumunija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės:

Rumunijoje – Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso VII knyga „Tarptautinis civilinis procesas“, I antraštinė dalis „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“, 1065–1081 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Rumunijoje – teismas (tribunal) (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtintas Vyriausybės neeilinis nutarimas Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų tam tikriems Bendrijos reglamentams įgyvendinti nuo Rumunijos įstojimo į ES dienos, I2straipsnio 1 dalis su pakeitimais; Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis, 1098 straipsnis ir 1102 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Rumunijoje – apeliacinis teismas (Curtea de apel) (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis).

Paskutinis naujinimas: 09/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Slovėnija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Slovėnijoje: Tarptautinės privatinės teisės ir proceso akto (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48 straipsnio 2 dalis, susijusi su Civilinio proceso akto (Zakon o pravdnem postopku) 47 straipsnio 2 dalimi, ir Tarptautinės privatinės teisės ir proceso akto (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58 straipsnio 1 dalis, susijusi su Civilinio proceso akto (Zakon o pravdnem postopku) 57 straipsnio 1 dalimi ir 47 straipsnio 2 dalimi.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Slovėnijoje, okrožno sodišče.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Slovėnijoje, okrožno sodišče.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Slovėnijoje, apeliacija Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Paskutinis naujinimas: 12/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Slovakija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Slovakijoje: Akto Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės teisės ir su ja susijusių proceso taisyklių 37 ir 37 e straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

Slovakijoje, okresný súd.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Slovakijoje, okresný súd.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Slovakijoje, dovolanie.

Paskutinis naujinimas: 19/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Suomija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Suomijoje: Teismo proceso kodekso 10 skyriaus 18 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 dalys

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Suomijoje: apygardos teismas (käräjäoikeus)

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Suomijoje: apeliacinis teismas (hovioikeus)

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Suomijoje: skundas Aukščiausiajam teismui (korkeinoikeus)

Paskutinis naujinimas: 22/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Švedija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

– Švedijoje: Civilinio proceso kodekso (rättegångsbalken) 3 skyriaus 10 straipsnio pirmos dalies pirmasis sakinys.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Apylinkės teismas (tingsrätt).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

– Apylinkės teismas, apeliacinis teismas (hovrätt) arba Aukščiausiasis Teismas (Högsta domstolen).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

– Apylinkės teismas, apeliacinis teismas arba Aukščiausiasis Teismas.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Anglija ir Velsas

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Jungtinėje Karalystėje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti:

a) bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Jungtinėje Karalystėje metu; arba

b) atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje; arba

c) ieškovo areštuota atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- atskira papildoma apeliacija dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Šiaurės Airija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Jungtinėje Karalystėje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti:

a) bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Jungtinėje Karalystėje metu; arba

b) atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje; arba

c) ieškovo areštuota atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Šiaurės Airijoje: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Šiaurės Airijoje: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- atskira papildoma apeliacija dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Škotija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Jungtinėje Karalystėje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti:

a) bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Jungtinėje Karalystėje metu; arba

b) atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje; arba

c) ieškovo areštuota atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Škotijoje: Court of Session arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Sheriff Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Škotijoje: Court of Session arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Sheriff Court

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- atskira papildoma apeliacija dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 27/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Gibraltaras

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Jungtinėje Karalystėje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti:

a) bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Jungtinėje Karalystėje metu; arba

b) atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje; arba

c) ieškovo areštuota atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Gibraltare: Supreme Court of Gibraltar arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court, kuriam bylą perduoda Attorney General of Gibraltar.

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Gibraltare: Supreme Court of Gibraltar arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate's Court.

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- atskira papildoma apeliacija dėl teisės klausimo.

Paskutinis naujinimas: 27/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.