Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Bulgarija

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-qrati Bulgari u awtoritajiet oħrajn għandhom ġuriżdizzjoni internazzjonali meta l-attur jew ir-rikorrent ikun ċittadin Bulgaru jew persuna legali rreġistrata fir-Repubblika tal-Bulgarija (Artikolu 4(1)(2) tal-Kodiċi tad-Dritt Internazzjonali Privat).

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Ir-rikors għal dikjarazzjoni ta' infurzar ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew att ieħor maħruġ fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti distrettwali (окръжни съд- okražni sad) (Artikolu 623(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-ordni huwa suġġett għal appell quddiem il-Qorti tal-Appell ta' Sofia (Artikolu 623(b), l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta' Sofia hija suġġetta għal appell ulterjuri quddiem il-Qorti Suprema ta' Kassazzjoni (Artikolu 623(6), i-tieni sentenza, tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-aħħar aġġornament: 26/11/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.