Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

L-Artikolu 54 tal-Att dwar ir-Riżoluzzjoni tal-Konflitt tal-Liġijiet ma’ Regolamenti ta’ Pajjiżi Oħra f’Relazzjonijiet Speċifiċi (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

Il-qrati Muniċipali (općinski sudovi; sing. općinski sud) f’materji ċivili u l-Qorti Ċivili Muniċipali f’Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) u l-qrati kummerċjali (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) f’materji kummerċjali;

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

F’materji ċivili l-appelli jistgħu jitressqu quddiem il-qrati kompetenti tal-Kontea (županijski sudovi; sing. županijski sud) permezz tal-qrati Muniċipali kompetenti, filwaqt li f’materji kummerċjali l-appelli għandhom jitressqu quddiem il-Qorti Kummerċjali Superjuri tar-Repubblika tal-Kroazja (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) permezz tal-qrati kummerċjali kompetenti.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

Appell għandu jitressaq quddiem il-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Kroazja (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

L-aħħar aġġornament: 14/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.