Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- f’Ċipru: l-Artikolu 21(2) tal-Att dwar il-Qrati (il-Liġi Nru 14 tal-1960), kif emendat.

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- f'Ċipru, il-Qorti Distrettwali (Eparchiakó Dikastírio) jew, f'każ li sentenza tkun tikkonċerna l-obbligi ta' manteniment, il-Qorti tal-Familja (Oikogeneiakó Dikastírio).

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- f'Ċipru, il-Qorti Distrettwali (Eparchiakó Dikastírio) jew, f'każ li sentenza tkun tikkonċerna l-obbligi ta' manteniment, il-Qorti tal-Familja (Oikogeneiakó Dikastírio).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- f'Ċipru, l-appelli jistgħu jiġu ppreżentati fil-Qorti Amministrattiva (Dioikitikó Dikastírio).

L-aħħar aġġornament: 12/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.