Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Repubblika Ċeka

Il-kontenut ipprovdut minn
Repubblika Ċeka

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Repubblika Ċeka

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- fir-Repubblika Ċeka: L-Artikolu 86 tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (občanský soudní řád), kif emendat.

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fir-Repubblika Ċeka, il-qrati distrettwali (okresní soudy).

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fir-Repubblika Ċeka, il-qrati distrettwali (okresní soudy).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fir-Repubblika Ċeka, rieżami tal-appelli (dovolání), rikors għal annullament (žaloba pro zmatečnost), u rikors għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti (žaloba na obnovu řízení)

L-aħħar aġġornament: 14/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.