Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Danimarka

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

Fid-Danimarka: l-Artikolu 246(2) u (3) tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (lov om rettens pleje).

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

Fin-Danimarka, il-“byret”.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

Fin-Danimarka, il-“landsret”.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

Fid-Danimarka, appell quddiem il-“Højesteret” b’awtorizzazzjoni mill-“Procesbevillingsnævnet”.

L-aħħar aġġornament: 03/08/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.