Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Franza

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- fi Franza: Artikoli 14 u 15 tal-Kodiċi Ċivili (Code Civil).

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fi Franza:

a) ir-reġistratur ewlieni tal-qorti (directeur de greffe du tribunal judicaire)

b) il-President tal-Kamra tan-Nutara (chambre des notaires), jew is-sostitut tiegħu f’każ ta’ assenza jew inkapaċità, fil-każ ta’ rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà ta’ strument awtentiku notarili.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fi Franza:

a) il-Qorti tal-Appell (“cour d’appel”), għal deċiżjonijiet li jilqgħu r-rikors

b) l-imħallef li jippresjedi l-qorti, għal deċiżjonijiet li jiċħdu r-rikors.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fi Franza: b’appell fil-kassazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 10/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.