Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- fil-Latvja: is-Sezzjoni 27 u l-Paragrafi 3, 5, 6, u 9 tas-Sezzjoni 28 tal-Liġi tal-Proċedura Ċivili (Civilprocesa likums).

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- fil-Latvja, ir-rajona (pilsētas) tiesa.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fil-Latvja, l-Apgabaltiesa.

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fil-Latvja, appell lill-Augstākā tiesa.

L-aħħar aġġornament: 20/05/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.