Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Malta

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

- f'Malta: l-Artikoli 742, 743 u 744 tal -Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12 u l-Artikolu 549 tal-Kodiċi tal-Kummerċ — Kap. 13.

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

- f'Malta, il-‘Prim' Awla tal-Qorti Ċivili’ jew ‘Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’, jew, fil-każ ta' xi deċiżjoni ta' manteniment, ir-‘Reġistratur tal-Qorti’ fuq trasmissjoni mill-‘Ministru responsabbli għall-Ġustizzja’.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- Il-Qorti ta' l-Appell skond il-proċedura stipulata għall-appelli fil- Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- f'Malta, ma hemmx appell ieħor lil xi qorti oħra; fil-każ ta' sentenza dwar il-manteniment il-‘Qorti ta' l-Appell’ skond il-proċedura stipulata għall-appelli fil-‘kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12’.

L-aħħar aġġornament: 08/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.