Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

fl-Olanda, il-voorzieningenrechter van de rechtbank.

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

- fin-Netherlands:

(a) għall-konvenut: il-qorti distrettwali (rechtbank).

(b) għar-rikorrent: il-qorti tal-appell (gerechtshof).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

- fin-Netherlands: il-Qorti Suprema (Hoge Raad).

L-aħħar aġġornament: 25/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.