Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Ir-regoli nazzjonali ta’ ġurisdizzjoni msemmija fl-Artikoli 3(2) u 4(2) tar-Regolament huma dawn li ġejjin:

fir-Rumanija: l-Artikoli 1065 sa 1081 taħt it-Titolu I "Il-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-qrati Rumeni" fil-Ktieb VII "Il-proċedura ċivili internazzjonali" tal-Liġi Nru 134/2010 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

- fir-Rumanija, "tribunal" (tribunal) (l-Artikolu 1(1) tal-Artikolu I2 tal-Liġi Nru 191/2007 li japprova Ordni ta' Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa biex jiġu implimentati ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija mal-UE, kif emendata; l-Artikoli 95(1), 1098 u 1102(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

Fir-Rumanija, "qorti tal-appell" (Curtea de apel) (l-Artikolu 96(2) tal-Liġi Nru 134/2010 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

appell (l-Artikolu 97(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili)

L-aħħar aġġornament: 09/06/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.