Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovakkja

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I


*input mandatarju

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

fis-Slovakkja: Artikoli 37 sa 37e tal-Att Nru 97/1963 dwar il-Liġi Internazzjonali Privata u r-Regoli ta’ Proċedura Marbuta Ma’Dan.

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

il-qrati distrettwali (okresný súd), il-Qorti Muniċipali ta’ Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), il-Qorti Muniċipali ta’ Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) u l-Qorti Muniċipali ta’ Košice (Mestský súd Košice)

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

il-qrati distrettwali (okresné súdy) u l-qrati muniċipali (mestské súdy)

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

Stħarriġ tal-appell (dovolanie) quddiem il-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Ir-rikorsi għal stħarriġ tal-appell iridu jiġu ppreżentati permezz tal-qorti distrettwali li d-deċiżjoni tagħha tkun qed tiġi appellata.

L-aħħar aġġornament: 09/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.