Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

Artikel 54 van de Wet inzake het oplossen van wetsconflicten met de regelgeving van andere landen in bepaalde betrekkingen (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

Kantonrechtbanken (općinski sudovi; sing. općinski sud) in burgerlijke zaken en de burgerlijke kantonrechtbank in Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) en handelsrechtbanken (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) in handelszaken.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

In burgerlijke zaken kan via de bevoegde kantonrechtbanken hoger beroep worden ingesteld bij de bevoegde districtsrechtbanken (županijski sudovi; sing. županijski sud), en in handelszaken kan via de bevoegde handelsrechtbanken beroep worden ingesteld bij de Hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het Hooggerechtshof van de Republiek Kroatië (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.