Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

- In Tsjechië: artikel 86 van wet nr. 99/1963 betreffende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád), zoals gewijzigd.

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

- In Tsjechië, de districtsrechtbanken (okresní soudy).

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- In Tsjechië, de districtsrechtbanken (okresní soudy).

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- In Tsjechië, hogere voorziening (dovolání), beroep tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost) en verzoek om heropening van de procedure (žaloba na obnovu řízení).

Laatste update: 03/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.