Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

- in Duitsland: artikel 23 van de Zivilprozessordnung (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

- in Duitsland:

a) de president van een kamer van het 'Landgericht';

b) een notaris (Notar) in het kader van een procedure van verklaring van tenuitvoerlegging van een authentiek instrument.

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Duitsland, het Oberlandesgericht.

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Duitsland: Rechtsbeschwerde.

Laatste update: 21/08/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.