Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

- in Malta: de artikelen 742, 743 en 744 van het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering — hfdst. 12, en artikel 549 van het handelswetboek — hfdst. 13.

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

- in Malta, de "Prim Awla tal-Qorti Ċivili" [eerste kamer van de burgerlijke rechtbank] of de "Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha" [het hof van magistraten als hogere rechter] of, in het geval van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, de "Reġistratur tal-Qorti" [griffier] door tussenkomst van de ‘Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja’ [minister van Justitie].

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- het hof van beroep volgens de procedure voor hoger beroep die is vastgesteld in het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering — hfdst. 12.

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Malta staan geen verdere rechtsmiddelen bij andere rechtbanken open;

- voor beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen het hof van beroep volgens de procedure voor hoger beroep die is vastgesteld in het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering — hfdst. 12.

Laatste update: 08/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.