Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

In Portugal zijn de volgende bepalingen van toepassing:

— artikel 63, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil), voor zover daarin aan gerechten extraterritoriale rechtsbevoegdheid wordt verleend, bijvoorbeeld het gerecht bevoegd voor een filiaal, een agentschap, een kantoor, een delegatie of een vertegenwoordiging (indien gevestigd in Portugal) in het kader van een verzoek om betekening of kennisgeving aan de hoofdzetel, en

— artikel 10 van het wetboek van rechtsvordering in arbeidszaken (Código de Processo do Trabalho), voor zover daarin aan gerechten extraterritoriale rechtsbevoegdheid wordt verleend, bijvoorbeeld het gerecht bevoegd voor de woonplaats van de verzoeker in het kader van vorderingen betreffende een arbeidsovereenkomst die door een werknemer worden ingesteld tegen een werkgever.

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

In Portugal: de districtsrechtbank (Tribunal de Comarca).

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

In Portugal: het hof van beroep (Tribunal de Relação).

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

In Portugal: beroep over een rechtsvraag.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.