Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

De in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, van de verordening bedoelde nationale bevoegdheidsregels zijn:

in Roemenië: de artikelen 1065 tot en met 1082 van titel I “Internationale rechtsbevoegdheid van de Roemeense rechtbanken” van boek VII “Internationale burgerlijke rechtsvordering” van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

In Roemenië, de bevoegde “rechtbank” (tribunal) (artikel 1, lid 1, van artikel I/2 van Wet nr. 191/2007 houdende goedkeuring van Noodverordening nr. 119/2006 van de regering over maatregelen die noodzakelijk zijn om bepaalde communautaire verordeningen uit te voeren vanaf de datum waarop Roemenië tot de EU toetreedt, zoals gewijzigd (artikel 95, lid 1, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

In Roemenië, een "hof van beroep" (Curtea de apel) (artikel 96, lid 2, van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Een beroep (artikel 97, lid 1, van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering)

Laatste update: 14/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.