Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

in Slowakije: artikel 37 tot en met artikel 37, onder e, van Wet 97/1963 betreffende het internationaal privaatrecht en de internationale privaatrechtelijke procesvoering.

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

Districtsrechtbanken (okresný súdy), de gemeentelijke rechtbank van Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), de gemeentelijke rechtbank van Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) en de gemeentelijke rechtbank van Košice (Mestský súd Košice).

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Districtsrechtbanken (okresné súdy) en gemeentelijke rechtbanken (mestské súdy).

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Herziening in hoger beroep (dovolanie) bij het hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Verzoeken betreffende herziening in hoger beroep moeten worden ingediend via de districtsrechtbank waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Laatste update: 09/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.