Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Art. 54 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących kolizji z przepisami innych państw w szczególnych stosunkach prawnych (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

Sądy rejonowe (općinski sudovi; l.poj. općinski sud) w sprawach cywilnych i Rejonowy Sąd Cywilny w Zagrzebiu (Općinski građanski sud u Zagrebu) oraz sądy gospodarcze (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) w sprawach handlowych.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W sprawach cywilnych środki zaskarżenia wnosi się do właściwych sądów okręgowych (županijski sudovi; l.poj. županijski sud) za pośrednictwem właściwych sądów rejonowych, podczas gdy w sprawach handlowych środki zaskarżenia wnosi się do Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) za pośrednictwem właściwych sądów gospodarczych.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Środek zaskarżenia wnosi się do Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.