Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Cypr

Autor treści:
Cypr

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- na Cyprze: art. 21 ust. 2 ustawy o sądach (ustawa nr 14 z 1960 r.) z późn. zmianami

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- na Cyprze, sąd rejonowy (Eparchiakó Dikastírio) lub – w przypadku wyroku dotyczącego obowiązku alimentacyjnego – sąd rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- na Cyprze, sąd rejonowy (Eparchiakó Dikastírio) lub – w przypadku wyroku dotyczącego obowiązku alimentacyjnego – sąd rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- na Cyprze apelacje można wnosić do sądu administracyjnego (Dioikitikó Dikastírio).

Ostatnia aktualizacja: 12/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.