Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

w Niderlandach, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W Niderlandach:

a) dla pozwanego: sąd rejonowy (rechtbank);

b) dla wnioskodawcy: sąd apelacyjny (gerechtshof).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

W Niderlandach: Sąd Najwyższy (Hoge Raad).

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.