Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Słowenii: art. 48 ust. 2 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku) oraz art. 58 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 57 ust. 1 i art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Słowenii, okrožno sodišče.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Słowenii, okrožno sodišče.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Słowenii, odwołanie do Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Ostatnia aktualizacja: 12/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.