Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Nu există.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

- în Belgia, instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

- în Belgia:

a) în ceea ce privește calea de atac aflată la dispoziția pârâtului - instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht);

b) în ceea ce privește calea de atac aflată la dispoziția reclamantului: curtea de appel (cour d'appel/hof van beroep).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

- în Belgia, recursul în casație.

Ultima actualizare: 17/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.