Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Nu există.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanța de prim grad de jurisdicție (le Tribunal de première instance).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în cazul căii de atac introduse de pârât: instanța de prim grad de jurisdicție (le Tribunal de première instance);

- în cazul căii de atac introduse de reclamant: Curtea de Apel (Cour d’appel).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Recurs în casație (pourvoi en cassation).

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.