Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Instanţele din Bulgaria şi alte autorităţi au competenţă internaţională atunci când reclamantul sau solicitantul este un resortisant bulgar sau o persoană juridică înmatriculată pe teritoriul Republicii Bulgaria [articolul 4 alineatul (1) punctul (2) din Codul de drept internaţional privat].

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cererea de constatare a caracterului executoriu al unei decizii judiciare sau al unui alt act emis în alt stat membru al Uniunii Europene va fi înaintată instanţei regionale (okrazhen sad) [articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Ordonanţa poate face obiectul unei căi de atac introduse la Curtea de apel din Sofia [articolul 623 litera (b) prima teză din Codul de procedură civilă].

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Decizia Curţii de Apel din Sofia poate fi atacată în continuare în faţa Curţii supreme de casaţie [articolul 623, alineatul (6), a doua teză din Codul de procedură civilă].

Ultima actualizare: 26/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.