Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Articolul 54 din Legea privind rezolvarea conflictelor de legi cu prevederile altor țări în cadrul anumitor relații (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanțele municipale (općinski sudovi; sing. općinski sud) în cauzele civile și Instanța civilă municipală din Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) și instanțele comerciale (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) în cauzele comerciale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În cauzele civile se pot introduce căi de atac la instanțele regionale competente (županijski sudovi; sing. županijski sud), prin intermediul instanțelor municipale competente, iar în cauzele comerciale căile de atac se introduc la Înalta Curte Comercială a Croației (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), prin intermediul instanțelor comerciale competente.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Căile de atac se introduc la Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.