Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cipru

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Cipru: articolul 21 alineatul (2) din Legea nr. 14 din 1960 privind instanțele, cu modificările ulterioare.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Cipru, instanța districtuală (Eparchiakó Dikastírio) sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, instanța competentă în materie de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Cipru, instanța districtuală (Eparchiakó Dikastírio) sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, instanța competentă în materie de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Cipru, apel la instanța administrativă (Dioikitikó Dikastírio).

Ultima actualizare: 04/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.