Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Republica Cehă: articolul 86 din Legea nr. 99/1963 Rec., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Republica Cehă, la instanța districtuală (okresní soud).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Republica Cehă , la instanța districtuală (okresní soud).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Republica Cehă, recursul (dovolání), acțiunea de redeschidere a procedurii (žaloba na obnovu řízení) și acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost).

Ultima actualizare: 09/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.