În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Anglia şi Ţara Galilor

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Regatul Unit: norme care permit stabilirea competenței în temeiul:

(a) faptului că pârâtului i-a fost notificat sau comunicat actul de sesizare a instanței pe parcursul șederii sale temporare în Regatul Unit; sau

(b) faptului că pârâtul deține bunuri imobile în Regatul Unit; sau

(c) sechestrului pus de reclamant asupra bunurilor situate în Regatul Unit.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Anglia și Țara Galilor, High Court of Justice sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, Magistrate's Court sesizată de Secretary of State;

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Anglia și Țara Galilor, High Court of Justice sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, Magistrate's Court;

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- o singură cale de atac introdusă pe motive de drept.

Ultima actualizare: 06/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.