Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Articolul 86 din Codul de procedură civilă.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanțe regionale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Instanțe districtuale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Căile de atac sunt judecate de Riigikohus (Curtea Supremă).

Adresă: Lossi 17

Localitate: Tartu

Cod poștal 50093

Tel: +372 730 9002

Fax: +372 730 9003

E-mail: info@riigikohus.ee

Site web: https://www.riigikohus.ee

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.