Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Finlanda: capitolul 10 secțiunea 18 alineatul (1) punctele 1 și 2 din Codul de procedură judiciară

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- În Finlanda, Tribunalul Districtual

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- În Finlanda, Curtea de Apel

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- În Finlanda, prin introducerea unei căi de atac la Curtea Supremă

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.