Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Finlanda: capitolul 10 secțiunea 18 alineatul (1) punctele 1 și 2 din Codul de procedură judiciară

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- În Finlanda, Tribunalul Districtual

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- În Finlanda, Curtea de Apel

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- În Finlanda, prin introducerea unei căi de atac la Curtea Supremă

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.