Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

— În Franța: articolele 14 și 15 din Codul civil (Code civil).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Franța:

a) grefierul-șef (directeur de greffe) al tribunalului judiciar (tribunal judiciaire)

b) președintele camerei notarilor publici sau, dacă acesta este absent sau nu își poate îndeplini atribuțiile, supleantul său numit dintre membrii camerei, în cazul în care cererea urmărește să obțină încuviințarea executării unui act autentic notarial.

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Franța:

a) curtea de apel (cour d’appel) pentru hotărârile de admitere a cererii

b) președintele tribunalului judiciar (tribunal judiciaire) pentru deciziile de respingere a cererii.

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

— În Franța, recursul în casație.

Ultima actualizare: 10/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.