Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Germania: articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Germania:

a) președintele camerei Landgerichts

b) un notar în cadrul unei proceduri de constatare a forței executorii a unui act autentic.

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Germania: Tribunalul Regional Superior (Oberlandesgericht).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Germania: recurs (Rechtsbeschwerde).

Ultima actualizare: 15/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.